LYS edebiyat sınavına girecek olan genç arkadaşlara yardımcı olmak amacıyla yazarların eserlerini ve eser türlerini sitemde yayınlayacağım. Derleme bilgiler ile yardımcı olmaya çalışacağım. Yazımızın devamında  Ziya Paşa’nın eserlerini ve eserlerinin türlerini bulabilirsiniz…

ziya-pasa_eserleri

İNTERNETTE İLK OLARAK BİZDE! Ziya Paşa’nın Eserleri ve sınavlar için derlenmiş eser bilgileri…

Ziya Paşa Öss ve LYS sınavlarında sorulan bir yazardır. Bu nedenle eserleri LYS için oldukça önemlidir. Yazımızda eserler hakkında kısa kısa bilgileri de paylaşacağız. Kırmızı ile yazılan eserler LYS’de çıkması muhtemel önemli eserlerdir.

ZİYA PAŞA’NIN ve ŞİNASİ’NİN ESERLERİ VE ESERLERİNİN TÜRLERİ

ANI

DEFTER-İ ÂMÂL:  Ziya Paşa; anı; Jean Jacque Rousseau’nun “ İtiraflar “ adlı eserinden etkilenerek yazmıştır; batılı anlamda anı türünün ilk örneklerindendir; yazarın çocukluk anılarını anlattığı bir eserdir; yarım kalmış bir eserdir.

Tiyatro

ŞAİR EVLENMESİ: ( LYS İçin Çok Önemlidir!)

Özellikleri

 1. Türk edebiyatında batılı anlamda ilk tiyatro eseridir.
 2. Bir töre komedyası özelliği taşıyan eser görücü usulü evliliğin sakıncalarını konu almaktadır.
 3. Tek perdelik bir komedidir.
 4. Batı tarzında yazılmasına karşın geleneksel Türk tiyatrosunun da etkileri görülür.
 5. Klasisizm akımının etkisinde yazılmış üç birlik kuralına uyulmuştur.
 6. Oyun kahramanları kendi kişiliğine uygun konuşturulmuştur.
 7. Eser tekniği yerli,  içeriği canlı ve sade bir dille yazılmıştır.
 8. Eser Şinasi’nindir.

Çeviri Eseler

Viardot’tan, Endülüs Târihi (Tarih)

Cheruel ile Lavallee’den, Engizisyon Târihi (Tarih)

J.J. Rousseau’dan Emil’i (Düzyazı)

Moliere’den Tartuffe (Oyun)

LA FONTAİNE’DEN ÇEVİRİLER: Edebiyatımızdaki ilk fabl çevirileridir. Fransız yazar La Fontaine’den çevirmiştir.

TERCÜME-İ MANZUME: ( LYS İçin Çok Önemlidir)

Özellikleri

 1. Edebiyatımızdaki ilk şiir çevirileridir.
 2. Yazarın şiir alanındaki ilk eseridir.
 3. Fransız şiirinden yaptığı çevirilerin yer aldığı bir kitaptır.
 4. La Fontaine, Racine ve Fenelon’un şiirlerini Türkçe’ye çevirerek bu eserde toplamıştır.
 5. Yazarın bu eseri ortaya koymadaki amacı Klasik Fransız şiirini tanıtmaktır.

Çıkardığı ve Görev Aldığı Önemli Gazeteler

Tercüman-ı Ahvâl: Şinasi ve Agah Efendi tarafından  22 Ekim 1860’ta çıkarılmış olan ve Türk edebiyat tarihinde çıkarılmış ilk özel gazetedir.

Tasvir-i Efkar (1862)

Makale

TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİ: Edebiyatımızdaki ilk makale örneğidir; bu makaleyi ilk Tercüman-ı Ahval gazetesinde yayımlamıştır, noktalama işaretlerini ilk defa burada uygulamıştır…

ŞİİR VE İNŞA: Yazar bu eserinde,  Halk şiirinin bizim gerçek şiirimiz olduğunu söylemiş ve Divan şiirini eleştirmiştir.

ELEŞTİRİ

ZAFERNAME: Nazım-nesir karışımı bir eserdir; şair bu eserinde, dönemin sadrazamı olan Ali Paşa’yı eleştirmek için yazmıştır; mizahi yönleri bulunan bu eser “ kaside, tahmis, şerh “ olmak üzere üç bölümden oluşur; önemli bir hiciv örneğidir.

Mülakat ( Röportaj )

RÜYA: Edebiyatımızdaki mülakat türündeki ilk eseridir; karşılıklı konuşmalar biçiminde yazmıştır; yazar eserinde çocukluk anılarını anlatmıştır; ayrıca yine bu eserinde Sadrazam Ali Paşa’yı eleştirmiş, onun kötü bir yönetim göstermesinden ötürü görevden alınması gerektiği üzerinde durmuştur.

Antoloji

HARABAT: Türk edebiyatının ilk antoloji eseridir; Türk, Arap ve Fars edebiyatından seçme şiirlerin yer aldığı bir divan şiiri antolojisidir; ayrıca yazar bu eserin başına bir önsöz koyarak Şiir ve İnşa makalesindeki düşüncesini değiştirerek gerçek edebiyatın Divan Edebiyatı olduğunu savunmuştur.

Şiir

EŞAR-I ZİYA: Şairin kendi yazdığı şiirlerinin bulunduğu bir şiir kitabıdır; bu eser şairin ölümünden sonra yayınlanmıştır.

MÜNTEHABAT-I EŞARIM: Yazarın kendi yazdığı şiirlerini topladığı bir eserdir.

*** Aynı zamanda Terci-i Bent  ve Terkib-i Bent  ile de tanınır. ***

Sözlük

DURUB-I EMSAL-İ OSMANİYE: Yazarın Türk atasözlerini derlediği bir eserdir.

Diğer Düz Yazıları

Veraset-i Saltanat-ı Seniyye Hakkında Mektup

Makaleler

Arz-ı Hâl

Veraset Mektupları

DİKKAT: BURADA BULUNAN ESERLER ZİYA PAŞA VE ŞİNASİ’NİN OLUP KARIŞIK VERİLMİŞTİR.

Aktüel Navigasyon
Sayfa Bilgisi

tarafından Yazarlar ve Eserleri kategorisi için hazırlanan incelemede 3 Yorum bulunmaktadır. 2 Nisan 2012 | 13:39 anında oluşturulan içerikte , , , , , , , , etiketleri yer almaktadır.

Ziya Paşa’nın ve Şinasi’nin Eserleri ve Türleri” için 3 Yorum

Yorum-İstek-Katalog Gönderin:

DOĞRULAMA SİSTEMİ *