Soykırım; ırk, milliyet, etkin ve din farklılıkları nedeniyle insan gruplarının yok edilmesidir. Bu suç direkt olarak bir hükümet tarafından veya onun rıza göstermesi ile işlenebilir.

‘Ermenilerin kökeni nedir? Ana yurtları neresidir?’ gibi konularda Ermeni tarihçileri bile fikir birliği içinde değildir. O vakit tarih boyunca ulus ve bağımsız bir devlet olma özelliğini yakalayamayan bu toplumun, herhangi bir bölgeye ‘Yurdumdur.’ demesi mantığa aykırıdır.

sozde-ermeni-soykirimi

Ermeniler 19.yy. sonlarına kadar Osmanlı Devleti idaresinde Türk insanının hoşgörüsünden de faydalanarak adeta altın çağlarını yaşamışlardır. Osmanlı Devleti gücünü kaybedip her konuda Batılı devletlerin müdahalesiyle karşılaşınca Türk-Ermeni ilişkileri de çalkantılı bir döneme girmeye başlamıştır. Avrupa devletleri Osmanlı Devletini parçalayarak bölgesel çıkarlarına ulaşabilmek için Ermenileri Türk toplumundan koparmayı hedeflemişlerdir. Türklerin iyi niyetine karşın yabancı devletlerle ittifak etmek suretiyle Türklerle mücadeleye başlayan Ermeniler Batının desteğini kazanmak için kendilerini ‘ezilen toplum’ olarak göstermeye ve Anadolu üzerindeki özgürlük haklarının Türkler tarafından gasp edildiğini dile getirmeye başlamışlardır.
Doğu Anadolu topraklarını paylaşmak için kışkırtılan Ermeniler birçok yerde isyanlar çıkarmıştır. Bu isyanlar sırasında 1914-1919 yıllarında yaklaşık 25 bin Türk, Ermeni zulmü sonucunda hayatını kaybetmiştir. Bu dönemde Ermeniler Ruslar hesabına casusluk yapmış, seferberlik gereği yapılan askere alma çağrısına uymayıp kaçmış, askere alınanlarsa silahları ile birlikte Rus ordusu saflarına geçerek vatana ihanet suçu işlemişlerdir. Daha seferberliğin başlangıcında Türk birliklerine karşı saldırıya geçen Ermeni çeteleri Türk köylerine baskınlar düzenleyerek sivil halka büyük zarar vermişlerdir. Örneğin; Van’ın Zeve köyünün bütün halkı kadın çocuk ve yaşlı demeden Ermeniler tarafından katledilmiştir.

Ki Ermeni iddialarında yer aldığı gibi 2-3 milyon Ermeni’nin katledilmesi kati surette mümkün değildir. Çünkü o zaman içinde Osmanlı Devleti sınırları içerisinde 1 milyon 230 bin civarında Ermeni bulunmaktadır. Osmanlı Devleti Ermenilerden kurtulmak isteseydi bunu asimilasyon yoluyla da yapabilirdi. Oysa Ermeniler Osmanlı sınırları içinde Türklerden bile rahat yaşam sürmüşlerdir. O halde sözde soykırım iddiası tamamen uydurma olup hiçbir belge ve kanıta dayanmamaktadır.
Bütün bu yaşanmışlıklardan sonra, Ermenilerin yaptığı katliamlardan, yurdumuz askerine, vatandaşına büyük iftiralardan sonra yine bizim ülkemizde büyümüş bu vatanın ekmeğini yemiş fakat bir Ermeni yazara düzenlenen suikastın ardından ‘Hepimiz Ermeni’yiz!’ diye slogan atan Türkler. Ki bahsedilen yazar 2004’de ‘Türklerden kurtulmak’ adlı bir yazı yazmıştır. Peki, ‘Biz Ermeni’yiz’ diyen bu Türk evlatlarının yazılanlardan haberi var mı? Nerden geliyor bu Ermeni sevgisi Türklere yapılan katliamlardan sonra…
Tarihi tarihte bırakalım anlayışı mı bu? Yahut Türklere yapılan katliamı reddedip Ermeni saflarına geçmek mi? Nedense ilk seçenek ikincisi kadar samimi değil…

Nihal Azizoglu

Aktüel Navigasyon
Sayfa Bilgisi

tarafından Genel kategorisi için hazırlanan incelemede 0 Yorum bulunmaktadır. 1 Mayıs 2020 | 11:19 anında oluşturulan içerikte , , , , , , , , , , , , , , , , , , etiketleri yer almaktadır.

Yorum-İstek-Katalog Gönderin:

DOĞRULAMA SİSTEMİ *