Behçet Kemal Çağlar şiir ve oyunlarıyla ünlenmiştir. Hayatı ve eserlerini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Behçet Kemal ÇAĞLAR  (1908 – 1969)

Şâir ve yazar. Erzincan’a bağtı Urumekrek (Tepecik)’te doğdu. Şaban Hami Bey’in oğludur. İlk ve orta öğrenimir Bolu İmaret Mektebi, Konya NümCıne Mektebi, Kayseri Su tânîsi, İzmir Lisesi’nde yaptı. 1925′te Zonguldak Yükse Maden Mühendis Okulu’na gireli. Staj için Belçika ve Frar sa’ya gönderildi. Sanayi Bakanlığı Mâden Dâiresi Merke Mühendisi (1930) oldu. Türk Ocağı ve Halk Evi’nde yapıla çalışmalara katıldı. Halk Edebiyatı ve gazetecilik incelemı leri yapmak için, Atatürk tarafından Londra’ya gönderile1 Dönüşte Halkevleri müfettişliği, Erzincan milletvekilli) (1943-1949), gazete yazarlığı, istanbul Radyosu edebiyat danışmanhğı, kurucu meclis üyeliği (1961), TRT Yönetim Ki rulu üye ve başkanlığı, öğretmenlik ve bir bankanın dam mantığını yaptı. İstanbul’da öldü. Kabri Zincirlikuyu Mezarlığı’ndadır.
Başlangıçta millî edebiyat şâirlerinin şiirlerine benzer eserler verdi. Bu tarzını sonuna kadar korudu. Ankaralı Âş Ömer mahlası ile şiirler yazdı. Atatürk İnkılaplarını, milli duyguları, memleket meselelerini, yurt güzelliklerini hece vezni ile yazdığı şiirlerle anlattı. “Atatürk şâiri” olarak tanındı. Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte yazdıkları Onum Yıl Marşı ile şöhreti yaygınlaştı. Şiir ve nesirlerini Muhit, Varlık, Doğu, Şadırvan, Türk Dili ve Millet dergileri’nde yayımladı.

Şiir kitapları:

1. Erciyas’tan Kopan Kar (1932),

2. Burda Bir Kalp Çarpıyor,

3. Benden İçeri (Bütün şiirleri, 1966),

4. Behçet Kemal Çağlar1 in Son Şiirleri (Ölümünden sonra çık­tı, 1970).

Oyunları:

1. Çoban (1932),

2. Atillâ (1935),

3. Timur ve Yıldırım (Basılmadı)

Diğer eserleri:

 1. Hür Mavilikte (1947, gezi notları),

2. Dolmabahçe’den Anıtkabir’e Kadar (1955, gözlemleri),

3. Kur’ân-ı Kerîm’den İlhamlar (1966),

4. Atatürk Denizinden Damlalar (Derleme, 1967),

5. Battal Gâzî Destanı (1966),

6. Bugünün Diliyle Atatürk’ün Söylevleri (Atatürk’ün konuşmalarından seçilmiştir, 32 konuşma, 1968),

7. Malazgirt Zaferi’nden İstanbul Fethine (1971, dört destan),

[Enver Naci Gökşen’in Behçet Kemal Çağlar tanıt­ma kitabı TDK yayınları arasında çıktı.]

Aktüel Navigasyon
Sayfa Bilgisi

tarafından Yazarlar ve Eserleri kategorisi için hazırlanan incelemede 0 Yorum bulunmaktadır. 4 Ocak 2012 | 16:42 anında oluşturulan içerikte , , , , , , etiketleri yer almaktadır.

Yorum-İstek-Katalog Gönderin:

DOĞRULAMA SİSTEMİ *