LYS’ye ve YGS’ye girmiş olan adayaların yakından ilgilendiği 2012 LYS Üniversiteler Kontenjanları Kılavuzu nihayet yayımlandı. Yeni puan hesaplamalarla ilgili açıklamanın da yapıldığı duyuruda bakınız neler var, ayrıca 2012 LYS Üniversiteler Kontenjanları Kılavuzlarını da konumuzda bulabilirsiniz.

ÖSYM’den direk alıntıdır.

BASIN AÇIKLAMASI

(9 Temmuz 2012)

2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması

 2012-2013 öğretim yılında yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde uygulanacak kuralları içeren 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda; kılavuzda yer alan kuralların yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebileceği, böyle durumlarda izlenecek yolun ve sınavlarla ilgili olarak alınan yeni kararlar ile gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgilerin ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulacağı ifade edilmiştir. Bilindiği üzere; 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yükseköğretime giriş ve yerleştirmeye yönelik ilgili maddeleri yeniden düzenlenmiş, bu Kanun uyarınca yapılan düzenlemeler doğrultusunda 2012-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu revize edilerek 29 Mayıs 2012 tarihli duyurumuz ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştu.

6287 sayılı Kanunla değiştirilen yükseköğretime giriş ve yerleştirmeye yönelik hüküm, TBMM Genel Kurulunda 302 sıra sayı ile görüşülüp kabul edilen Kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Kanun’da, 2012 yılında yükseköğretime giriş ve yerleştirmede adayların merkezi sınavlardan almış olduğu puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanlarının, YÖK Genel Kurulu’nun aldığı karar uyarınca belirlenen usul ve esaslara göre hesaplanacağı hükmü yer almaktadır.

Adaylar tarafından, 2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlanması ile ilgili yoğun talepte bulunulmaktadır. Bu nedenle, 2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun kontenjan tabloları, program koşulları ve diğer tabloları 9-12 Temmuz 2012 tarihleri arasında ÖSYM’nin  http://www.osym.gov.tr  internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuzda yer alacak tablolar ve koşullar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmıştır. Bu nedenle adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM’nin internet adresinden tamamı yeniden yayımlanacak Kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Yükseköğretim Genel Kurulunca (YÖK) yerleştirme puanlarının nasıl hesaplanacağına ilişkin yöntem belirlenerek Kurumumuza iletildiğinde; sınav sonuçları ve 2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun tamamı buna göre düzenlenip en kısa sürede adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu Tablolar ve Koşullar:

    TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-4 VE KOŞULLAR (9 Temmuz 2012)

    TABLO-5 VE KOŞULLAR (9 Temmuz 2012)

TABLO-6A, TABLO-6B1, TABLO-6B2,TABLO-6B3, TABLO-6B4, TABLO-6C (9 Temmuz 2012)

 

 

Ayrıca sitemizde analiz sırasında gördüğüm şu bilgiyi de ekleyim.

2012 üniversite yerleştirme puanları düşer mi? sorusunun yanıtını arayan arkadaşlar için; Bu sene kay sayı 0,12 olacak dolayısı ile puanlar düşecektir. Okul puanlarının da değişmesi genel  puanlara etkisi ile de değerlendirdiğimizde ortaya çıkan manzara puanların düşeceğini gösterir. Sizler için puanın değil Türkiye Geneli Sırasının dikkate alınması gerekir. Önemli olan puan değil sıralamanızdır. 

Tüm sınava giren adayların hakkında hayırlısı olmasını diliyoruz.

Hayatınızda başarılar…

Yorum-İstek-Katalog Gönderin:

DOĞRULAMA SİSTEMİ *