Osmanlı’da Kürtaj Yasak mıydı? Suç Muydu?

Son dönemlerde başbakan ve bakanların dile getirmesi ile gündeme oturan “KÜRTAJ” mevzusu bir kaç hafta daha gündemden düşmeyecek gibi. Bizler de bu saçma sapan eylemlerden ve konuşmalardan bıktığımızdan biraz tarihten örnekler vermek istedik. Osmanlı İmparatorluğu kürtaja nasıl bakıyordu? İşte bu sorunun yanıtı ve daha fazlası… Osmanlı döneminde çocuk düşürme, yasak ve ceza kanununa göre suçtu. İşte bu suçun nedenleri…
Osmanlı İmparatorluğu’nun 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren savaşları kaybetmesinin önemli sebeplerinden biri de nüfusunun düşmanlarından daha az artmasıdır. Nüfusun azalması yüzünden hem ekilecek topraklar boş kalmış hem de orduya istenilen sayıda asker toplanamamıştır. Savaşlardan, hastalıklardan ve kaybedilen topraklardan dolayı azalan Osmanlı nüfusunu artırmak için Avrupa’dan göçmen getirilip, Türkiye’ye yerleştirilmesi bile düşünülmüştü.

Nüfusta Azalma Olmasın!

Hem İslam hukukuna göre yasak olması hem de nüfusun azalacağına sebep olacağı için ıskat-ı cenin, yani çocuk düşürme Osmanlı döneminde yasaktı. Nüfusun azalmasının devletin gücünün azalmasına sebep olacağı düşünülüyordu. Ve son derece haklıydılar. Böyle bir eylemin ilahi iradeye karşı gelmek olduğuna inanılırdı. Ayrıca bu durum sadece Müslümanlar için değil Yahudi ve Hristiyanlar için de geçerliydi. Iskat-ı cenin üzerine Mustafa Öztürk, Ahmet Hezarfen, Akşin Somel, Belkıs Konan, Fatma Şimşek, Güven Dinç ve Haldun Eroğlu gibi birçok araştırmacı tarafından belgelere dayalı araştırmalar yapılmıştır.
Katil Ebe Yakıştırması

Tanzimat öncesinde padişahlar çıkardıkları fermanlarla çocuk düşürmeyi yasaklarken, Tanzimat’tan sonra mesele ceza hukukuna suç olarak girmiştir. Iskat-ı cenine yol açan ilaçların satışı da yasaktı. Çocuk düşürten ebeler “katil ebe” diye zikredilmiştir. Emirlerin hilafına çocuk düşürmeye yardımcı olanlara ise sürgün cezası verilirdi.

Eğer çocuk düşürten yabancı ise imparatorluk sınırları dışına çıkarılırdı.

İkinci Mahmud döneminde çocuk düşürmenin önüne geçmek için ciddi tedbirler alındı. 1838’de imparatorluğun dört bir tarafındaki kadılara fermanlar gönderilerek meselenin üzerinde ciddiyetle durmaları istendi. Kadılar da gelen fermanı halka duyurup, çocuk düşürmenin büyük günah olduğunu bulundukları bölgedeki insanlara anlatmışlardır.

Ceza hukukunda suç oldu…

1858 tarihli ceza kanunnamesine ise çocuk düşürtme bir suç olarak girdi. Kanunnamede “Bir hamile hatunun gerek rızası olsun gerek olmasın ıskat-ı cenin ettirmek için ilaç içirip yahut esbab ve vesailini tarif edip de eseriyle çocuğu düşürülür ise buna sebep olan kimse 6 aydan 2 seneye kadar hapsolunur. Ve eğer buna sebep olan tabip ve cerrah ve eczacı ise muvakkaten (geçici) küreğe konulur” şeklindeki bir maddeyle çocuk düşürtmenin cezaları zikredilmişti. Bu yasakların yanı sıra çok çocuğu olanlar veya ikiz çocuk sahibi olanlar para verilerek teşvik edilirlerdi.

Çocuk düşürülmesine yardımcı olanlara para, hapis, sürgün ve küreğe konulma gibi cezalar verilmesine rağmen bu işi yapanlara da her zaman rastlanılmaktaydı. İkinci Abdülhamid döneminde 1904’te Rus asıllı Alman vatandaşı Zibold isimli bir kadının Beyoğlu’nda ıskat-ı cenine yardımcı olduğu anlaşılmıştı. Bu konudan bahseden belgede “Almanyalı madam Zibold’un ıskat-ı cenin gibi muâmelât-ı cinâîyesi mükerreren vâki ve sabit olup” denilerek çocuk düşürtmenin, yani kürtajın cinayet olarak ele alındığı görülmektedir.

Rusya Nüfusu ile Osmanlıyı Yendi!

Osmanlılar Ruslar’a karşı 1711’deki Prut Savaşı’ndan sonra yaptıkları savaşların biri haricinde hepsini kaybetmişlerdir. Bu durumun sebebinin üzerinde fazla durulmaz. Mağlubiyetlerde, teknolojik gelişmelerin yanı sıra Ruslar’ın artan nüfusunun önemli bir payı vardır. 1711’de Osmanlı nüfusunun yarısı kadar nüfusu olan Rusya’nın nüfusu 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Osmanlı’nın üç misline ulaşmıştır. 1700’de 15 milyonluk nüfusa sahip Rusya 32 bin asker çıkarırken, yaklaşık 28 milyon kişilik bir nüfusa sahip olan Osmanlı İmparatorluğu ise 180 bin kişilik bir orduya sahipti. 1871’de ise Osmanlı İmparatorluğu 29 milyonluk nüfusuyla 280 bin, Rusya ise 90 milyonluk nüfusuyla 750 bin kişilik bir ordu çıkarmıştı.

İlahi iradeye karşı gelmeyin!

1838’de vilayetlere gönderilen fermanda çocuk düşürtmenin ilahi iradeye karşı gelmek, insan neslinin çoğalmasını önlemek ve düşük yapanların kendilerinin de ölmesiyle nüfusun iki yönlü azalmasına sebep olduğu halka anlatılmıştır.

Adem soyu azalmasın!

İstanbul’dan gönderilen ferman üzerine bugün Yunanistan’da bulunan Serfice Kadısı İbrahim Hulusi, “bazı kadınların Ademoğlu soyunun azalmasına sebep olan çocuk düşürme gibi büyük bir günahı işledikleri için, insan katili oldukları” yönünde bir ilam yayınlamıştır.

 

Yazar: ERHAN AFYONCU

Kaynak:Sabah Gazetesi

kürtaj-olmalı-mı

Editörden: Kürtaj cinayettir. Doğmamış bir bebeği öldüren anne olamaz, olsa da yaşamaya hakkı yoktur! Suçsuz günahsız bebeğin canını almak ona düşmez. Kimseye düşmez! Bizce kürtaj yaptıranlar askerlerimizi şehit eden şerefsizler kadar şerefsizdir. Bunu kanunlarla da engellemeli. Ama tabi ki tecavüz v.s.. gibi durumlar için ayrıcalık tanınmalı, anne rızası dışında buna zorlanmışsa o çocuğu da ilk ayında aldırabilmeli.

Sizin görüşleriniz ne yönde? Kürtaj yasaklanmalı mı? 


3 Haziran 2012
1
MakaleYazarı

“Osmanlı’da Kürtaj Yasak mıydı? Suç Muydu?” için 2 Yorum

  1. Son Osmanlı dedi ki:

    Kürtaj modern ülkeler de serbest ve de bu işin eğitimi verilerek bilinçli şekilde yapılmaktadır. Bu şekilde ölüm riski ortadan kalkıyor. Ancak eskiden hem ölüm riski olduğu için hemde geri kafalıktan bu yasaktı. Günümüz deki şartlara bakarsak eskiye uymak tamamen bir hata olacaktır.

    • MakaleYazarı dedi ki:

      Modern’den kastınız ne? İnsan öldürmenin modernliği mi olur? Bu işin bilinci mi olur? Madem doğurmayacak neden yapıyor? Bu ve bu tür sorulara cevap vermek lazım. Biraz nefsine hakim olmalı insan olamıyorsa da katil olmamalı. O bebeğin günahı ne, devlet senin benim hakkımı koruyorsa kanunlarıyla o doğmamış bebeğin de hakkını korumalı, işte bu yüzden kürtaj bazı ayrıcalıklarıyla yasak olmalı! Bu kürtaj yasaklanmaz ise 10-15 sene sonra kimin ne çocuğu kimin çocuğu olduğu belli olmayacak. Dini, töreyi, nüfusu geçtim insan öldürmeyi yasaklayalım mı yasaklamayalım mı tartışması yapmak oldukça saçma! Yasaklayın gitsin!

Bu Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

DOĞRULAMA SİSTEMİ *