Muallim Naci’nin Hayatı ve Eserleri

Türk Edebiyatında Recaizade Mahmut Ekrem ile polemikleriyle tanınan aynı zamanda Türk Edebiyat Tarihinde önemli bir isim olan MUALLİM NACİ’nin hayatı ve eserlerini sizler için derledik.

MUALLİM NACİ (1850-13. IV. 1893)

Şâir, yazar. İstanbul’da doğdu. Babasının adı Ali’dir. Nâci’nin asıl adı Ömer’dir. Yedi yaşında iken babası ölünce annesi ile birlikte Varna’ya dayısının yanına gitti. Orada Medrese’de okudu. Varna Rüştiyesi’nde öğretmenlik, Varna Mutasarrıfı Sait Paşa’nın yanında kâtiplik yaptı. Paşa ile pek çok il dolaştı. İstanbul’a geldiği yıl gazeteciliğe başladı. Tercüman-ı Hakikat gazetesinin edebiyat sahifesini yönetti (1883-1885). Saadet ve Vakit gazetelerinde çalıştı. Galata­saray Lisesi ile Mekteb-i Hukuk’taedebiyat dersleri verdi. Muallim Naci, İstanbul’da öldü. Sultan Mahmud Türbesi’nin bahçesine gömüldü.

Tanzimat edebiyatı şâir ve yazarlarındandır. Şiir, fıkra, ma­kale, tiyatro ve tenkit yazıları yazdı. Arapça, Farsça ve Fransızca’dan tercümeler yaptı. Eski edebiyata bağlı olan şâirlerin başında bulunmakla birlikte, yeni edebiyatın örnek aldığı Fransız edebiyatını incelemiş, yenilik taraftarışairle­rin ortaya koydukları eserlerden farksız örnekler vermiştir. O, edebiyatta ölçülü bir yenileşme taraftarı idi. Bu yüzden Recaizade Mahmut Ekrem ile aralarında tartışmalar olmuştur.

Şiir kitapları:

1. Âteş pare (1884),

2. Şerare (1885),

3. Fürûzân (1886),

4. Sünbüle (1. kısım, 1890),

5. Yâdigar-ı Nâcî (1896).

Diğer eserleri:

1. Muallim (1886, tenkitler),

2. Yazmış Bulun­dum (1884, tenkitler),

3. Demdeme (1886, tenkit),

4. Istılahat-ı Edebiyye (1889, Edebiyat terimleri sözlüğü),

5. Osmanlı Şâirleri (1890),

6. Esâmî (1891),

7. Lügat-ı Nâcî (Osmanlıca sözlük, 1904),

8. Zâtü’n-nitâk-ayn yahut İbni’z-Zübeyr (man­zum tarihi diyalog, 1890),

9. Heder (oyun, 2 perde, 1910),

10. Hurda-furûş (2. kısım, Arapça’dan tercüme 1884),

11 Hikemü’r-rufâî (Arapça’dan, 1886),

12. Sânihatü’l-Arab (Arapça’dan, 1887),

13. Hurda-Furüş (1. kısım, Farsça’dan tercüme, 1887),

14. Sânihatü’l-Acem (Farsça’dan, 1887),

15. Nümûne-i Suhan (Farsça’dan, 1890),

16. Ömer’in Çocukluğu (Hatıralar, 1889, yeni baskısı 1969),

17. Mektuplarım,

18. Mu­haberât,

19. I’cazü’l-Kur’ân,

20. MedreseAnıları, Abdul­lah Uçman Toker Yayınları arasında yazarı tanıtıcı kitap çı­kardı (1974).


4 Ocak 2012
1
MakaleYazarı

“Muallim Naci’nin Hayatı ve Eserleri” için 1 Yorum

  1. peri dedi ki:

    ya adam 1893 te ölmüş kitabı nası 1904 te çıkıo???

Bu Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz